43.02.10 Туризм (на базе 9 классов)

43.02.10 Туризм (на базе 9 классов)

Данные на 16.07.2019

№№ Фамилия, имя, отчество абитуриента Регистрационный номер Средний балл аттестата Оригинал или копия аттестата
1. Шевляков Денис Михайлович 12 4,84 копия
2. Рязанов Егор Анатольевич 84 4,79 оригинал
3. Вишневская Анастасия Денисовна 198 4,68 копия
4. Крыжановский Сергей Константинович 413 4,68 копия
5. Тарасова Юлия Джамшидовна 129 4,67 копия
6. Чегарина Софья Николаевна 96 4,63 оригинал
7. Кудряшова Юлия Владимировна 194 4,63 копия
8. Редкова Екатерина Романовна 135 4,53 копия
9. Брюханова Кристина Олеговна 150 4,47 копия
10. Юрьева Дарья Сергеевна 383 4,45 копия
11. Пиличева Яна Сергеевна 309 4,44 оригинал
12. Бабушкина Вероника Александровна 341 4,39 копия
13. Мракова Каринна Руслановна 401 4,39 копия
14. Сбруева Анна Сергеевна 106 4,35 оригинал
15. Киселёва Лада Витальевна 36 4,32 оригинал
16. Глухов Артем  Георгиевич 76 4,30 копия
17. Дмитриева Елизавета Сергеевна 141 4,29 оригинал
18. Чеброва Марина Денисовна 344 4,28 копия
19. Ермураки Александрина 428 4,28 копия
20. Войлошникова Кристина Димитриевна 44 4,25 оригинал
21. Сава Виктория Владимировна 316 4,24 копия
22. Лавренюк Анастасия Антоновна 93 4,22 копия
23. Филиппова Юлия Романовна 176 4,19 оригинал
24. Шульгина Светлана Владимировна 69 4,18 оригинал
25. Садовникова Анастасия Игоревна 113 4,18 копия
26. Шалфеев Данила Олегович 161 4,17 оригинал
27. Агеева Ирина Витальевна 99 4,17 копия
28. Викторова Вероника Витальевна 274 4,17 копия
29. Астафьев Эдуард Евгеньевич 245 4,16 копия
30. Гуляев Андрей Александрович 131 4,13 оригинал
31. Дик Денис Юрьевич 399 4,12 копия
32. Яковлева Елизавета Ильинична 190 4,11 копия
33. Осипов Никита Геннадьевич 220 4,11 копия
34. Зимникова Ксения Вячеславовна 265 4,06 оригинал
35. Рогожева Полина Михайловна 278 4,05 оригинал
36. Маслова Мария Артемовна 77 4,05 копия
37. Дёмин Владислав Анатольевич 407 4,05 копия
38. Главатчук Влада Олеговна 73 4,00 оригинал
39. Щерба Анастасия Алексеевна 95 4,00 копия
40. Прокофьева Екатерина Сергеевна 163 4,00 копия
41. Овчинников Александр Сергеевич 290 4,00 копия
42. Конькова Анастасия Алексеевна 351 4,00 копия
43. Малафеева Карина Илдаровна 414 4,00 копия
44. Яковлева Алёна Алексеевна 418 4,00 копия
45. Орлов  Иван Евгеньевич 196 3,95 оригинал
46. Перегудова Анна Романовна 332 3,94 оригинал
47. Данилова Юлия Владимировна 230 3,94 копия
48. Орехова Олеся Александровна 30 3,90 оригинал
49. Морабито Мартина 100 3,89 копия
50. Мустафаева Сабина Гаифовна 201 3,89 копия
51. Сарнавина Марина Андреевна 260 3,89 копия
52. Цыганова Ксения Александровна 216 3,88 оригинал
53. Крекнина Алина Владимировна 368 3,85 копия
54. Тимошенко Алёна Витальевна 110 3,82 оригинал
55. Петраковская Валерия Евгеньевна 242 3,82 копия
56. Денисова Анастасия Игоревна 294 3,80 копия
57. Сангова Сабина Махмадалиевна 416 3,79 копия
58. Колпакова Анжелика Сергеевна 127 3,78 копия
59. Радченко Михаил Сергеевич 11 3,76 оригинал
60. Флоря Алина Андреевна 252 3,76 оригинал
61. Новичков Роман Дмитриевич 233 3,74 оригинал
62. Назарова Олеся Андреевна 18 3,72 копия
63. Председателева Екатерина Кирилловна 57 3,68 оригинал
64. Коптева Дана Егоровна 156 3,68 копия
65. Шамарина Александра Сергеевна 121 3,63 копия
66. Брюквин Никита Сергеевич 391 3,63 копия
67. Стратуца Ирина Александровна 130 3,63 копия
68. Вавилов Максим Андреевич 19 3,55 копия
69. Слабухина Зоя Олеговна 88 3,53 копия
70. Носова Ольга Эдуардовна 191 3,42 копия
71. Косовер Полина Эдуардовна 286 3,42 копия
72. Буланова Виктория Алексеевна 29 3,41 копия
73. Иванова Светлана Максимовна 426 3,41 копия
74. Боженова Наталья  Владимировна 334 3,39 копия
75. Круковская Алена Алексеевна 172 3,12 копия